Tim Sloth Jørgensen

Programchef for cyberindsats at Industriens Fond

Tim Sloth Jørgensen er uddannet søofficer fra Søværnets Officersskole 1978. Han var 41 år I Forsvaret, hvor han dels sejlede torpedomissilbåde og korvetter, men også havde stabsjob. Han har bl.a. været Chef for Søværnets Taktikskole, Chef for Søværnets Operative Kommando samt Chef for Forsvarsstaben og Forsvarschef. Han endte med grad af Admiral og blev pensioneret 2011.

Efter pensionering har Tim Sloth Jørgensen været aktiv I det private erhvervsliv. Han har I 7 år indtil 2019 været strategidirektør I virksomheden Terma. Han har været adjungeret professor ved CBS I offentlig ledelse. Han har herudover været bestyrelsesformand for Center for ledelse. Tim Sloth Jørgensen har endvidere været formand for pilotprojektet vedrørende renovering af Nyboder, et projekt der blev finansieret af A.P.Møller Fonden samt Forsvaret. Han er I dag som programchef leder af Industriens Fond indsats for at forbedre cybersikkerheden i små og mellemstore virksomheder. Programmet har indtil nu igangsat 18 projekter inden for dette område. Han er herudover medlem af bestyrelsen i firmaet Weibel Scientific. Han er også formand for bestyrelsen I Peder Skram Fonden, der driver de tre museumskrigsskibe på Holmen samt initiativtager til Charter for Nyholm, der samler alle interessenter om Nyholms fremtid, når forsvaret afhænder hele eller dele af området.

Speaking at these events