Sofie Plenge

Kultur- og sundhedsdirektør at Vejle Kommune

Sofie Plenge er direktør for kulturområdet, sundhed og borgerservice i Vejle Kommune. Hun er optaget af, hvordan kulturområdet spiller ind i de store samfundsopgaver som sundhed, byudvikling, klima, dannelse, uddannelse og erhvervsudvikling. Sofie er medlem af bestyrelsen i Børne- og Kulturchefforeningen og markerer sig i ledelses- og styringsdebatter på området, bl.a. om datadreven ledelse.

Speaking at these events