Mikael Ekman

Direktør for Politik og Strategi at Microsoft Danmark & Island

I rollen som politisk direktør arbejder Mikael Ekman for at understøtte en positiv digital udvikling i Danmark og på Island. Han samarbejder med et bredt udsnit af aktører om bl.a. regulering og rammevilkår for digitalisering, cybersikkerhed, databeskyttelse og etik, cloud-computing, økonomisk genopretning efter COVID-19, digital opkvalificering samt klima- og energimålsætninger.

Speaking at these events