Christian Nielsen

Professor og institutleder at Aalborg University Business School

Christian Nielsen

Christian Nielsen er professor og institutleder ved Aalborg Universitet.

Christian arbejder i spændingsfeltet mellem forretningsmodeldesign og præstationsmåling, herunder i relation til vækstskabelse og kommercialisering af innovationer.

Han interesserer sig meget for forretningsudvikling, hvad enten det er forskningsmæssigt, hands on eller i bestyrelseslokalet.

Christians seneste udgivelser, Kickass Companies og Market Traction, er eksempler på den forskning, der foregår på Aalborg University Business School.