Campfire & Co

Always never boring.

We are an advertising agency that does this and that - online and offline. All we want to do is to make striking communication with people cares about what they are doing. We collaborate with our customers on strategy, creativity, SoMe, design and production. For the detail oriented, it means communication strategy, design, counseling, analysis, concept development, creative idea and development, implementation of campaigns and project management. - Altid aldrig kedelig. Vi er et reklamebureau, der laver dit og dat – online og offline. Det eneste vi vil, er at lave påfaldende kommunikation sammen med nogle, som går op i det de laver. Vi samarbejder med vores kunder om strategi, kreativitet, SoMe, design og produktion. For de detaljeorienterede, betyder det: kommunikationsstrategi, design, rådgivning, analyser, konceptudvikling, kreativ idé og udvikling, gennemførelse af kampagner og projektstyring.
See website