Norddjurs Kommune

Denne fælleskommunale strategi samler kommunerne om en række
fælles initiativer i erkendelse af, at kommunerne i langt højere grad
end tidligere må arbejde sammen for at høste gevinsterne ved digitalisering.

Det er intentionen, at den fælleskommunale strategi udgør grundlaget for hver enkelt kommunes egen digitaliseringsstrategi.

Digitaliseringen skal bidrage til at effektivisere og kvalitetsforbedre
kommunens service, ligesom ny teknologi skal anvendes til at udvikle og optimere arbejdsgange, -rutiner og -processer.

Digitaliseringsstrategien for Norddjurs Kommune danner den overordnede ramme for det arbejde, der lokalt skal ske i de kommende år.

Endelig skal strategien ses i sammenhæng med kommunens øvrige
politiske grundlag, eksempelvis servicestrategi, kommunikationsstrategi osv.

Hosting these events