Humanai

Humanai develops digital assistants using chatbots and AI for use inside organizations.

From psychological insight, a deep knowledge in organizational issues and change management our digital assistant accelerates behavior change in teams and individuals.

Humanai udvikler digitale sparringspartnere ved hjælp af chatbots og AI til brug i organisationer. Med psykologisk indsigt, en dyb viden om organisatoriske problemer og forandringsledelse accelererer vores digitale sparringspartner adfærdsændringer hos teams og enkeltpersoner.