DokkX

Centrum for velfærds- og frihedsteknologi

About DokkX

By presenting and demonstrating a wide range of technological solutions, DokkX seeks to promote curiosity and knowledge about the technologies.

By sensing, touching and playing with the technologies, citizens of all ages will develop better competences in the use of these technologies of freedom in their daily lives. The centre intends to demystify welfare technologies and illustrate how assistive technology is a part of the everyday lives of many people, and is not only applied for elderly citizens.

At the same time, DokkX will create the framework for an innovative environment for development , with unique opportunities for co-operation between: companies, educational and research organisations, the Municipality of Aarhus and its citizens. By bringing together different groups and individuals with different skills, an innovative environment will be formed, combining user feedback with product development.

DokkX is a strategic focus across the five magistrates and is based on the vision of Aarhus Municipality of being among the leaders in the application of welfare technology.

Om DokkX

DokkX er et nytænkende udviklingscenter for velfærdsteknologi og digitale løsninger. Gennem præsentationer og demonstrationer af forskellige teknologiske redskaber og hjælpemidler, skal DokkX fremme nysgerrigheden og kendskabet til teknologierne.

Ved at føle, røre og lege med teknologierne skal borgere i alle aldre få bedre kompetencer til at bruge frihedsteknologier i hverdagen. Stedet skal arbejde for at afmystificere velfærdsteknologi og med et  belyse, hvordan teknologi som hjælpemiddel er en del af mange menneskers hverdag, og derfor ikke kun henvender sig til en ældre borgergruppe.

Innovativt udviklingsmiljø

DokkX skal samtidig danne rammerne for et innovativt udviklingsmiljø, hvor der skabes en unik mulighed for samarbejde mellem: erhvervsliv, uddannelses- og forskningsinstitutioner, Aarhus Kommune og borgerne. Ved at samle forskellige grupper og personer med forskellige fagligheder kan et innovativt miljø for brugerfeedback og produktudvikling opstå.

DokkX er en strategisk satsning på tværs af de fem magistratsafdelinger og tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes vision om at være førende indenfor anvendelse af velfærdsteknologi.