Develco

Develco forbinder verden med smart elektronik til IoT løsninger Develco Connects the World with Smart Electronics for IoT Solutions

We are experts in electronics, embedded software, wireless communication technology and IoT solutions. Develco offers a full-service concept within product development and production management. Our development team has several years of experience and strong competences in a wide variety of technologies including sensors, protocols, wireless communication, motor control, gateways and Internet of Things – IoT.
We co-operate with your company and guide you to innovative technological product solutions giving your company a competitive advantage in your market.

Vi er eksperter i elektronik, embedded software, trådløs kommunikationsteknologi og IoT løsninger. Develco tilbyder et full-service koncept inden for produktudvikling og produktionsstyring. Vores udviklingsteam har mange års erfaring og stærke kompetencer inden for en lang række af teknologier omfattende sensorer, protokoller, trådløs kommunikation, motorstyringer, gateways og Internet of Things – IoT.
Vi samarbejder med jeres virksomhed og guider jer til innovative teknologiske produktløsninger, som giver jeres virksomhed en konkurrencefordel på jeres marked.