BrainsBusiness

Det overordnede mål for BrainsBusiness er at fastholde og udvikle Danmarks førerposition inden for digitale teknologier.

Den nordjyske IKT-klynge BrainsBusiness er samlingspunktet for det danske IKT-miljø og den centrale brobygger mellem IKT-miljøet og de mange andre brancher, hvor digitaliseringen spiller en stadigt større rolle.

Klyngen udgør således en unik platform for innovation og vækst i samspillet mellem erhvervsliv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og borgere.

Vi arbejder såvel nationalt som internationalt, og vores indsatser dækker hele værdikæden fra den lille nystartede softwarevirksomhed i Vestjylland til den store koncern med afdelinger og kunder på alle verdens kontinenter.