Time:

Thu May 09 // 14:30 - 17:00

Price:

free

Location:

VIA

Seats left:

10

Language:

danish

Sundhedsreform og sundhedsuddannelse

Denne eftermiddag retter vi fokus mod sundhedsreformen, og de krav den stiller til fremtidens sundhedsuddannelser.

Key Take-aways

  • Sundhedsreformens konsekvenser
  • Sundhedsprofessionelles kompetencer
  • Teknologistøttede uddannelser

Hvordan fremtidssikrer vi sundhedsprofessionelles kompetencer og den regionale dækning af sundhedsuddannelse i alle dele af landet?

Dette er centrale temaer i sundhedsvæsenet og i regeringens udspil til en kommende sundhedsreform.

Emnet belyses med et indledende oplæg om sundhedsvæsenets udvikling efterfulgt af to forskningspræsentationer om

  1. udviklingen i krav til kompetencer hos sundhedsuddannede og
  2. muligheder for teknologistøttet, geografisk distribueret uddannelse.

Herefter lægges der op til diskussion af eftermiddagens temaer med publikum.

Arrangement er for alle, der interesserer sig for fremtidssikring af sundhedsprofessionelles kompetencer.  Herunder

  • Ledere, undervisere og studerende fra sundhedsuddannelser
  • Bestyrelser og direktioner fra sundhedsuddannelser.
  • Aktører fra uddannelsernes aftagerfelt.
  • Forvaltninger, byråd, regionsråd og ministerier/styrelser med særlig fokus på det sundhedsuddannelse.
  • Interesseorganisationer: Faglige foreninger og studenterorganisationer.

Det kommer til at foregå i Gæstekantinen på VIAs Campus Aarhus N