Time:

Thu May 06 // 13:00 - 14:00

Stage:

Big Ideas

Language:

danish

Viborg udnævnt som Unesco Creative City. Nye partnermuligheder?

Viborg blev i 2019 udnævnt som UNESCO Creative City indenfor Media Arts. Viborg vil gerne invitere til samarbejde og partnerskaber med andre aktører, der kan se værdi i et stærkt globalt netværk.

Key Take-aways

  • Hvordan kan Viborgs visuelle styrkeposition fungere som platform for partnerskaber ind i et stærkt globalt netværk indenfor Media Arts?
  • Hvordan kan vi sammen understøtte større brobygning mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kulturinstitutioner? indenfor det digitale visuelle område?
  • - Giv dit bidrag med forslag og ideer til aktiviteter Viborg UNESCO Creative City med fordel kan gennemføre for at skabe et mødested mellem det kreative visuelle område og andre brancher?

Viborg er stolt over at være udnævnt som UNESCO Creative City indenfor Media Arts, og vi deler gerne de muligheder, det medfører. Viborgs ambition er nemlig at dele den unikke udnævnelse og de medfølgende aktiviteter ud over kommunegrænsen. Til resten af Region Midtjylland, ja hele Danmark og i internationale samarbejder. For Viborgs særlige styrke indenfor digital, visuel formidling fortjener at blive udbredt og delt.

 

Program:

Kl. 13.00: Viborg som UNESCO Creative City indenfor Media Arts
Baggrunden for, at Viborg søgte om optagelse. Hvad vil det sige at være UNESCO Creative City? Hvad vil Viborg bruge udnævnelsen til, og hvordan påtænker Viborg at invitere andre byer samt lokale, regionale og nationale styrkepositioner til partnerskaber og samarbejde?

 

Kl. 13.30: Dialog om fælles muligheder
Drøftelse af, hvad deltagerne ser af perspektiver. Kan Viborgs UNESCO status komme bredere til gavn regionalt og nationalt? I Region Midtjylland er der bl.a. internationale, stedbundne kompetencer indenfor bl.a. animation, spil og film. Derudover er der stærke etablerede samarbejder mellem kulturinstitutioner i Region Midtjylland, ligesom BRA i sig selv udgør et stærkt erhvervsmæssigt fællesskab.

Similar events

{{event.name}}
{{event.format.label}}
{{event.dates.start_time}}-{{event.dates.end_time}} ·

Organizer:
Location:
, {{topic}}