Time:

Wed May 08 // 09:00 - 13:00

Price:

free

Location:

Aarhus

Seats left:

124

Language:

danish

Det digitale Aarhus

Hvordan kan nye teknologier sikre en effektiv og bæredygtig drift af Aarhus Kommune, samtidig med borgerne aktivt kan deltage i at udvikle kommunen som et attraktivt sted at bo, uddanne sig og arbejde.

Key Take-aways

  • Den sansende by
  • Den involverende by
  • Den bæredygtige by
  • Den virtuelle by
  • Rundvisning i Blixens

Aarhus Kommune – ikke mindst Teknik og Miljø – arbejder på at bringe nye teknologier og nye muligheder i spil for at understøtte en effektiv og bæredygtig drift af byen og samtidigt skabe rammer for borgernes aktive deltagelse i udvikling af Aarhus som et attraktivt sted at bo, uddanne sig og arbejde. Vi kalder det Smart Aarhus.

Vi inviterer interesserede borgere, uddannelsessteder og virksomheder indenfor i Teknik og Miljøs nye domicil Blixens i Gellerup og orienterer om tiltag, som viser spændvidden i nogle af de indsatser, som skal gøre Aarhus og arbejdet med Aarhus mere datadrevet, og hvor det er et grundprincip, at de samme data kan stilles til rådighed for det omgivende samfund.

Arrangementet finder sted på Karen Blixens Boulevard 7, 8200 Brabrand i auditoriet den 8. maj, kl. 9-12. Der er mulighed for en rundvisning i bygningen fra kl. 12.15. Rundvisningen varer 30-45 minutter. Frokost kan indtages i husets café, Café Europa.

Program

En sansende by (9.00-9.30):

IoT, City Lab og smalbånd (Carsten Michael Kaa, Kultur og Borgerservice)
Miljøsensorer i byen (Christian Østergaard Laursen, Montem)

En involverende by (9.30-10.15):

En ny høringsportal (Mikkel Dall, Teknik og Miljø)
Brug Aarhus (Mikkel Dall, Teknik og Miljø)
Teknik og Miljø på sociale medier (Anders Lunde, Teknik og Miljø)

Pause (15 min.)

En bæredygtig by (10.30-11.15):

Vedvarende energi i alle sektorer (Henrik Müller, Teknik og Miljø)
Intelligent trafikstyring (Peter Ryberg Neess, Teknik og Miljø)
Mobility as a service (Susanne Krawack, Teknik og Miljø)

En virtuel by (11.15-12.00):

Aarhus som 3D-bymodel (Peter Schack Madsen, Teknik og Miljø)
Præcisionspositionering i realtid (Søren Dall-Hansen, Teknik og Miljø)
Droner kan en masse (Martin Kauffmann Pedersen, Teknik og Miljø)

Rundvisning i Blixens (12.15-13.00)