Time:

Thu May 09 // 09:00 - 10:00

Price:

free

Location:

Dokk1

Seats left:

8

Language:

danish

Design sprint: fra deltager til designer

Design er centralt i sprints. Men kan alle tage designbrillerne på? Vi giver et bud på hvordan stakeholders kan klædes på som co-designere, så de også fremover kan drage nytte af designprocessen.

Key Take-aways

  • Indsigt i designerens rolle som inspirator
  • Stakeholders som designere – både under workshoppen og efterfølgende

I et design sprint er rollerne klart fordelte. Alle påvirker slutresultatet ud fra deres egne roller, og som designer har man ansvaret for at være katalysatoren og bindeleddet mellem deltagernes domæneviden, nye teknologiske muligheder og markedstrends og tendenser. Processen skal i sidste ende binde alle disse elementer sammen til en prototype og et bud på fremtidens digitale produkt.

Men hvordan vil denne proces tage sig ud, hvis ikke kun designeren er designer? At dele viden kan gå begge veje, og ved at dele vores perspektiv som designere sætter vi workshopdeltagerne i stand til at tage del i selve designarbejdet – hvilket resulterer i en større samlet kapacitet for den design-syntese, der finder sted mellem problemindsigter, inspiration og løsningsfelt.

At deltage i den digitale forandring, der lige nu finder sted på tværs af alle sektorer, kræver, som IWDK’s tema i år omhandler, et nyt mindset. Et design mindset kan hjælpe med til at beherske og omfavne alle de aspekter, der spiller ind i skabelsen af nye digitale produkter.